Zajęcia w języku angielskim

Dzieci posiadają niesamowitą zdolność do przyswajania języka obcego, jeśli tylko znajdują się w środowisku, gdzie jest on używany na co dzień. Maluchy w naszym przedszkolu, już od pierwszego dnia pobytu bawią się i uczą w naturalnym środowisku anglojęzycznym. Pod czujnym okiem wykwalifikowanych nauczycieli szybko opanowują poprawną wymowę i intonację, a poprzez codzienny kontakt z językiem angielskim posługiwanie się obcymi zwrotami w sytuacjach dnia codziennego staje się dla nich naturalne.

Każdy miesiąc w PETER PAN skupia się na jednym temacie przewodnim, który jest podstawą do wprowadzenia tematycznego słownictwa i struktur gramatycznych. Zajęcia rozpoczynają piosenki, co ma na celu wzbudzanie w dzieciach energii na cały dzień oraz ma je przygotować do intensywnych zajęć nauki języka angielskiego. Muzyka i taniec to doskonałe metody na aktywną naukę słownictwa- w trakcie śpiewania angielskich piosenek, recytacji wierszyków oraz tańca dzieci mają szansę by zaprezentować to, czego nauczyły się w trakcie zajęć. Nauczyciele korzystają w trakcie zajęć z wielu pomocy naukowych: planszy, kukiełek, gier wspomagających nauczanie nowego słownictwa i struktur gramatycznych. Dzieci przez cały czas mają w zasięgu wzroku plansze utrwalające nazwy przedmiotów, których nazw właśnie się nauczyły. Nauczyciele, w kontakcie z nowymi uczniami, celowo używają prostych, pojedynczych słów, tak aby wyeliminować potrzebę tłumaczenia na język polski. Codziennie powtarzanie tych samych struktur oraz łączenie ich z nowymi pojęciami ułatwia dzieciom ich zapamiętywanie. Przedszkolaki nieustannie odbywają swobodne konwersacje o ciekawych przygodach i przeżyciach minionych dni, uczą się takiego zachowywania, aby czuć się bezpiecznie w każdej sytuacji. Nauczyciele prowadzą zajęcia w oparciu o książki i karty pracy, których poziom trudności jest adekwatny do poziomu umiejętności językowych u dzieci. Zasadniczą częścią zajęć jest również głośne czytanie angielskich bajek w oryginale, co ma na celu poszerzanie zasobu słów dzieci oraz stymulowanie ich wyobraźni. Raz w miesiącu dzieci przygotowują prezentacje tematyczne, które mają za zadanie usystematyzować zdobytą przez dzieci wiedzę oraz oswoić je z występami publicznymi.

Podczas zabaw i zajęć dydaktycznych nauczyciele i dzieci zwracają się do siebie wyłącznie  po angielsku.

Skip to content