Zajęcia dodatkowe

1. Zajęcia artystyczne (2x w tygodniu)

Dzieci zapoznają się z różnymi formami plastycznymi (malarstwo, rzeźba, wytwory z gliny, wykonywanie ornamentów zdobniczych, różnorodne formy przestrzenne), poprzez swoje prace wyrażają uczucia, rozwijają sprawność manualną, inteligencję, wrażliwość na sztukę i piękno.

2. Międzyn. dzień w przedszk. (1x w miesiącu)

Dzieci poszerzają wiadomości na temat danego regionu geograficznego: zapoznają się z inną kulturą, zwyczajami, legendami, potrawami, fauną i florą, strojem, językiem oraz bajkami.

3. Poznajemy zawody i miejsca pracy (1x w miesiącu)

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi reprezentującymi interesujące profesje, zwiedzanie wybranych instytucji społecznych: przychodni lekarskiej, gabinetu stomatologicznego, księgarni, piekarni, poczty, lodziarni, szkoły, biblioteki, itp.

4. Warsztaty etnologiczne (1x w miesiącu)

Dzieci podczas tych spotkań samodzielnie przyrządzają, podają i degustują posiłki typowe dla danego kraju, poznają jego kulturę, zwyczaje i historię. Każdego dnia podczas posiłków kształtujemy u dzieci dobre maniery i zasady etykiety przy stole.

5. Cykl warsztatów teatralnych Smykałki (1x w miesiącu)

Zajęcia teatralno-muzyczne oddziaływujące na wyobraźnie dzieci mające na celu rozwijanie i kształtowanie zarówno indywidualnego sposobu myślenia jak i współdziałania w grupie, zapoznawanie dzieci ze światem teatralnych dźwięków poprzez ćwiczenia rytmiczno-wokalne, poznawanie magicznych miejsc teatru.

6. Rytmika (2x w tygodniu)

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela, odbywające się z wykorzystaniem instrumentów muzyczno-perkusyjnych. Podczas zajęć dzieci doskonalą poczucie rytmu, melodii, uczą się gry na prostych instrumentach.

7. Nauka języka hiszpańskiego (1x w tygodniu)

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego lektora języka hiszpańskiego, który poprzez wesołe piosenki, gry i zabawy wprowadza dzieci w fascynujący świat języka hiszpańskiego.

8. Zumba dla dzieci

Jest to połączenie różnych tańców (Salsa, Cumbia, Reggaeton, Hip-Hop) i treningu mającego na celu zapewnienie dzieciom maksymalnej dawki zabawy i fitness’u w tym samym czasie. Podczas zajęć dzieci uczą się koordynacji i równowagi. Zumba dla najmłodszych kształtuje i rozwija kreatywność dzieci, dyscyplinuje oraz wspomaga i ćwiczy pamięć!

9. Warsztaty logopedyczne

Zajęcia dodatkowo płatne

1. Nauka pływania (1x w tygodniu)

Oswajanie dzieci z wodą pod okiem wykwalifikowanych instruktorów-ratowników, zabawy z wodą i nauka pływania. Grupy są dobierane pod kątem stopnia umiejętności dzieci.

2. Taekwondo (1x w tygodniu)

Zajęcia sportowe dbające o ogólny rozwój fizyczny dziecka prowadzone przez  wykwalifikowanego, wielokrotnie utytułowanego instruktora. Dzieci uczą się liczyć po koreańsku, ćwiczą kopnięcia i uderzenia charakterystyczne dla danej sztuki walki, zapoznają się z filozofią samoobrony, uczą się wzajemnego szacunku.

3. Koncerty (1x w miesiącu)

Cykl koncertów zorganizowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe, podczas których dzieci zapoznają się z budową i brzmieniem instrumentów z różnych zakątków. Podczas koncertu, muzycy przedstawiają dzieciom bajki ilustrowane najpiękniejszą muzyką świata.

4. Logopeda (1x w tygodniu)

Zajęcia z dyplomowanym logopedą, które mają za zadanie usprawnić motorykę aparatu artykulacyjnego u dzieci z wadami wymowy. Zajęcia obejmują ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, słuchowe, ćwiczenia usprawniające narządy mowy, ćwiczenia motoryki małej i dużej.

Skip to content