Harmonogram Zajęć

GRUPA DZIECI 2,5 ORAZ 3-LETNICH
 1. Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 2. I zajęcia dydaktyczne- wprowadzenie:
  • zabawy dydaktyczne językowe
  • gry i zabawy ruchowe
  • ćwiczenia percepcyjno-motoryczne
  • praca indywidualna z dziećmi
 3. II zajęcia dydaktyczne (intensywne zajęcia z języka angielskiego)
  • zajęcia językowe
  • kształtowanie pojęć matematycznych
  • poznawanie świata przyrody
  • zajęcia plastyczno-techniczne
  • zabawy muzyczno-ruchowe
 4. zabawy dowolne w sali inspirowane przez dzieci i kierowane przez nauczyciela, spontaniczne konwersacje w języku angielskim
 5. zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym
 6. zajęcia artystyczne
 7. III zajęcia dydaktyczne (w języku polskim)
 8. swobodna zabawa w kącikach tematycznych
 9. odpoczynek
 10. gry i zabawy kierowane przez nauczyciela
 11. zabawy dowolne w kącikach tematycznych, zajęcia indywidualne z dziećmi, zabawy w ogródku przedszkolnym
GRUPA DZIECI 4-LETNICH
 1. Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 2. I zajęcia dydaktyczne- wprowadzenie:
  • zabawy dydaktyczne językowe
  • gry i zabawy ruchowe
  • ćwiczenia percepcyjno-motoryczne
  • praca indywidualna z dziećmi
 3. zajęcia dydaktyczne (intensywne zajęcia z języka angielskiego)
  • zajęcia językowe
  • kształtowanie pojęć matematycznych
  • poznawanie świata przyrody
  • zajęcia plastyczno-techniczne
  • zabawy muzyczno-ruchowe
 4. zabawy dowolne w sali inspirowane przez dzieci i kierowane przez nauczyciela, spontaniczne konwersacje w języku angielskim
 5. zajęcia artystyczne
 6. zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym
 7. III zajęcia dydaktyczne (w języku polskim)
 8. swobodna zabawa w kącikach tematycznych
 9. odpoczynek (słuchanie bajek, opowiadań, słuchowisk i piosenek dla dzieci)
 10. IV zajęcia dydaktyczne (gry i zabawy kierowane przez nauczyciela)
 11. zabawy dowolne w sali inspirowane przez dzieci i kierowane przez
 12. nauczyciela, spontaniczne konwersacje w języku angielskim, zabawy
 13. dowolne w kącikach tematycznych
 14. zabawy dowolne w kącikach tematycznych, zajęcia indywidualne z dziećmi, zabawy w ogródku przedszkolnym
GRUPA DZIECI 5 i 6-LETNICH
 1. Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 2. I zajęcia dydaktyczne- wprowadzenie:
  • zabawy dydaktyczne językowe
  • gry i zabawy ruchowe
  • ćwiczenia percepcyjno-motoryczne
  • praca indywidualna z dziećmi
 3. II zajęcia dydaktyczne (intensywne zajęcia z języka angielskiego)
  • zajęcia językowe
  • kształtowanie pojęć matematycznych
  • poznawanie świata przyrody
  • zajęcia plastyczno-techniczne
  • zabawy muzyczno-ruchowe
 4. zabawy dowolne w sali inspirowane przez dzieci i kierowane przez nauczyciela, spontaniczne konwersacje w języku angielskim
 5. zajęcia artystyczne
 6. zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym
 7. III zajęcia dydaktyczne (w języku polskim)
 8. swobodna zabawa w kącikach tematycznych
 9. odpoczynek (słuchanie bajek, opowiadań, słuchowisk i piosenek dla dzieci)
 10. IV zajęcia dydaktyczne (gry i zabawy kierowane przez nauczyciela)
 11. zabawy dowolne w sali inspirowane przez dzieci i kierowane przez nauczyciela, spontaniczne konwersacje w języku angielskim, zabawy dowolne w kącikach tematycznych
 12. zabawy dowolne w kącikach tematycznych, zajęcia indywidualne z dziećmi, zabawy w ogródku przedszkolnym
Skip to content